Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

spongebob

#13reasonswhy

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}

Heroina jest substancją silnie uzależniającą. Wcześniej nie miałam okazji jej poznać, bo żyłam całe życie pod kloszem, ale kiedyś trzeba było z niego wyjść. Nigdy też jakoś specjalnie mnie do niej nie ciągnęło. Na początku powolne dawki w małych odstępach czasu. Potem coraz większe dawki i większe odstępy. Od czasu do czasu lżejsze półśrodki. W pewnym momencie się budzisz i okazuje się, że nie możesz myśleć o niczym innym, a najgorsze jest to, że produkt jest trudno dostępy i nie zawsze możesz go mieć. Żeby go dostać czasem robisz rzeczy, które lepiej żeby nie ujrzały światła dziennego. Kim teraz się stałam pod jej wpływem? Nie wiem. Czy łatwo z niej zrezygnować? Nie, a powinnam. Może jestem niewystarczająco silna, a może po prostu odpowiada mi bycie powoli przez nią wyniszczana. Każda substancja uzależniająca jest szkodliwa. Ja swoją nazwałam heroiną, a jak jest Twoja? 

spongebob
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier viaikaris ikaris
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viaikaris ikaris

April 08 2017

spongebob
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife vialexi lexi
spongebob

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viakarr4mba karr4mba
spongebob
spongebob
2249 cc2b 500
Reposted fromposzum poszum viaikaris ikaris
spongebob
9479 5a4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikaris ikaris

March 14 2017

spongebob
Reposted from1985 1985 viaikaris ikaris

July 10 2015

spongebob
9818 cdff 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaaniuszka aniuszka
spongebob
2989 06db 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viasatyra satyra

July 09 2015

spongebob
5129 404a
Reposted fromyourjinx yourjinx vianoisetales noisetales
spongebob
7546 6866
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
spongebob
Reposted fromoll oll viasatyra satyra

July 07 2015

spongebob
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viaoutofmyhead outofmyhead
spongebob
0475 b146 500
spongebob
spongebob
8340 a870
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialexi lexi
0610 138d
Reposted fromtheolicious theolicious vianoisetales noisetales

July 05 2015

spongebob
2524 dd16
Reposted fromjustanothergirl justanothergirl viasofias sofias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl